کیمیاگر
درباره وبلاگ


فوق لیسانس شیمی فیزیک و دبیر شیمی هستم.ضمن خوش آمد گویی به شما. امیدوارم در این وبلاگ مطالب مورد نظر خود را بیابید. بی صبرانه منتظر نظرات و بازدیدهای بعدی شما دوستان , همکاران , دانشجویان و دانش آموزان عزیز هستم.
چهارشنبه هفتم اسفند ۱۳۸۷ :: 23:25 ::  نويسنده : سید محمد حسن شریفیان

1-    چنانچه دوسیستم  Aو B  در حال تعا د ل گر مایی باشند  و AوC هم در حال تعا د ل گر ما یی باشند ،آنگاه BوC نیز درحال تعادل گرمایی هستند.

 

                                                         A↔B       A↔C      B↔C

 

به قانون بالا قانون صفرم ترمودینامیک نیز گفته میشود.

 

2-    قانون اول ترمودینامیک:

به قانون پایستاری انرژی معروف است و بیان میکند انرژی نه تولید میشود و نه مصرف ،بلکه از صورتی از انرژی به صورت دیگر انرژی تبدیل میشود.

و یا بیان میکند  که انرژی یک سیستم منزوی همواره ثابت است.

 فرمول قانون اول بصورت زیر میباشد:

U=Q+W  و یا ممکن ایست بصورت دیگر هم باشد:H=U+PV

در رابطه با قانون دوم بیان های مختلفی وجود دارد که عبارت است:

الف. بیان کلوین:

ساخت ماشینی که عملکرد خالص آن در گرفتن گرما از راه یک تحول چرخه ای از یک منبع گرما و تبدیل آن به کار خلاصه شود غیر ممکن است،مگر آنکه همزمان با آن کسری از گرما گرفته شده از منبع گرم به منبع سرد انتقال شود.

ب. بیان کلازیوس:

انتقال گرما از یک منبع گرم به منبع سرد بدون تبدیل مقداری کار که از جایی دیگر تامین خواهد شد غیر ممکن است.

ج. بیان آرتور ادینگتون:

آنتروپی پیکان زمان است.

 

3-    قا نون دوم ترمو دینامیک:

تابع دیگری در ترمو دینامیک معرفی میشود به نام آنتروپی که در اصل معیاری از بی نظمی است و آنتروپی معیاری از بی نظمی است و آنتروپی تابع حالت است وبیان میکند در یک سیستم منزوی در طی یک فرآیند برگشت ناپذیر(خودبخود)همواره آنتروپی خواهد افزایش خواهد یافت و چنانچه یک فرایند برگشت پذیر (غیر خودبخود ) رخ دهد ،آنتروپی ثابت خواهد ماند.

فرمول این قانون بصورت زیر خواهد بود:

S=Q/T که این فرمول بیان میکند:هرگاه اندازه گرمای سرازیر شده به یک منبع بیشتر باشد و از سوی دیگر دمای آن پاییین باشد آنتروپی افزایش می یابد.

 

4-    قانون سوم ترمودینامیک:

بیان میکند که آنتروپی یک بلور کا مل در دمای صفر مطلق برابر صفر در نظر گرفته میشود.یعنی بصورت :

T→0            S→0

پيوندها
 
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است |طراحی : پیچک
 
  • آق قلا
  • بک لینک